Onze school

 

Gegevens

     
Naam : De Knipoog  
Adres : 8 Kouterbaan  1745 Opwijk   
Telefoon : 052 / 35 86 65 (Mazenzele)  
  052 / 35 74 43 (Droeshout)  
  0477 / 32 88 81 (directie)  
Secretariaat : Steenweg op Vilvoorde 229   
E-mail : schooldroeshoutmazenzele@hotmail.com  
Website : www.de-knipoog.be  
     
 

Personeel

     
Directie Christoph De Smedt  
Secretariaat Lut Leemans  
  Gina Van Den Bossche  
  Bernadette De Boeck  
Kleuterschool Onthaalklas Karen Meeussen
  1e kleuter Tinneke Sacré
  2e kleuter Nele De Clerck
  3e kleuter Mia Van Droogenbroeck en Marleen Roels
  Turnjuf Marleen Roels
  Kinderverzorgster Nathalie Okens 
Lagere school 1e leerjaar Els De Pauw
  2e leerjaar Isabel Sacré
  3e leerjaar Karin De Landtsheer
  4e leerjaar Gaby De Smedt
  5e leerjaar Leen Vermeulen en Els De Ridder
  6e leerjaar Elke Sacré
  Zorgjuf Mariane De Mol
Andere ambten Zorgcoördinator Mariane De Mol
  ICT-coördinator Jan De Bie
  Zwembegeleiding Theresia Masyn/Patrick Coppen/Hans Vierendeel
  Onderhoud en toezicht Anne-Marie Roelandt
     

Bestuurscomité

     
Voorzitter   Willy Price
Leden Gewone leden Johan Kumps
    Jan D’haeger
    Sarah De Ridder
    Frank Bewaert
    Alice Van Lancker
  Personeel Mariane De Mol
    Karin De Landtsheer
  Directie Christoph De Smedt
     

Schoolbestuur

 
VZW. Sint-Vincentius Kleuter- en lager onderwijs   -    Heerbaan 25    -    1745  Opwijk.
Het Schoolbestuur is de eindverantwoordelijke voor het schoolgebeuren en wordt samengesteld uit twee leden van het bestuurscomité van elke vrije basisschool van Opwijk (Droeshout, Mazenzele, Nijverseel, Opwijk) plus een voorzitter en een secretaris.
 
Voorzitter Willy Price
Secretaris Lut Leemans
Leden Nijverseel Roger Cooreman
    Yves Verhelst
  Droeshout Willy Segers
    Louisiane Biesemans
  Opwijk Jean-Michel Hunt
     
  Mazenzele Alice Van Lancker
     
Directies Nijverseel Dora Vastenavondt
  Droeshout-Mazenzele Christoph De Smedt
  Opwijk Katleen Van Lemmens
     

CLB - gezondheidszorg

       

CLB

Weverstraat 1

1730 Asse 02/452 79 95

Gezondheidszorg

Spiegelstraat 1

1730 Asse 02/452 79 99

Directeur

Dhr. Wilfried Neefs

   

Schoolarts

Dr. Van Craenenbroeck

   

Verpleegster

An Guldentops

   

Leerlingen begeleidster

Isabelle Van den Bossche

   
       

Hopsasa

 
Onze school behoort tot de scholengemeenschap HOPSASA. Daartoe behoren verder ook nog :
Vrije Kleuterschool Gemeenteplein 28 1730 Asse
Vrije Basisschool Nieuwstraat 72 1730 Asse
Vrije Basisschool Nijverseelstraat 131 1745 Opwijk
Vrije Basisschool Stwg op Vilvoorde 229 1745 Opwijk
Vrije Basisschool Schoolstraat 65 A 1745 Opwijk
     

Historiek

 

Het begin

De Sint-Pietersschool, oorspronkelijk een school enkel voor meisjes, met een gemengde kleuterklas, was niet de eerste meisjesschool in Mazenzele. Een eerste vrije lagere school voor meisjes was er gekomen na de schoolwet van 1879 waarbij onder meer elk godsdienstonderwijs uit het programma geschrapt werd. Als reactie op deze wet gaven de Bisschoppen aan alle pastoors de opdracht katholiek lager onderwijs in hun parochie te organiseren. In dit kader werd in Mazenzele in 1881 door pastoor Benedictus De Smedt, langsheen de Kouterbaan de “Katholieke school” opgericht, ongeveer op de plaats waar nu de familie Debelder woont.

Ontstaan van de huidige school

Einde 1901 werd Eerwaarde Heer Octaaf De Smedt hulppastoor benoemd te Mazenzele met de opdracht er een nieuwe meisjesschool op te richten. In het voorjaar van 1902 kocht hij daartoe een stuk grond van 12a 60ca voor de som van 1.140 fr. Door omhalingen in de kerken van Mazenzele en Droeshout en giften allerhande, werd het nodige geld bijeen gesprokkeld. In 1902 begonnen, was de bouw af in 1903. De totale kostprijs voor het bouwen van de school bedroeg 8.608,76 fr.

De eerste jaren

Bij het openen van de school waren er 86 meisjes aanwezig. Ze werden verdeeld over twee klassen.
Voor het onderwijs en het bestuur van de school werd beroep gedaan op de Zusters van de H. Vincentius a Paolo uit Opwijk. De Zusters Cecile, Aldegonde en Norberta waren de eerste leerkrachten. Voor de Zusters werd een woonhuis gebouwd naast de klaslokalen.

Uitbreiding

De school bleef groeien en in 1930 kwam er een vierde graad met huishoudschool. Rond die tijd kon pastoor Xaveer Vermeyen, een jaar voor zijn dood, nog een lot kopen van de grond waarop vroeger “De Katholieke School” gestaan had. Zijn opvolger, Jan Jaak Pissens, liet daar een nieuw lokaal bouwen. De benedenverdieping werd een huishoudklas, terwijl daarboven een bibliotheek kwam en “het zaaltje” dat nog altijd voortleeft in de herinnering van de oudere Mazelaars.

In 1967 tenslotte werden alle oude schoolgebouwen afgebroken en vervangen door de huidige klaslokalen. Alleen het huis van de Zusters bleef bewaard. Door de afbraak kon toen ook de speelplaats worden vergroot.

Twintig jaar later, in 1987, werd in de tuin van de school het paviljoen geplaatst dat sindsdien dienst doet als refter en polyvalent zaaltje. Ondertussen, meer bepaald in 1974, was door het sluiten van de gemeentelijke (jongens)school de Sint-Pietersschool een gemengde school geworden.

In de loop der jaren had zich ook nog een verandering voorgedaan van een totaal andere soort. Stilaan was het lerarenkorps met leken aangevuld. Het kwam zelfs zo ver dat op 2 augustus 1965 de Algemene Overste der Zusters aan het bisdom vroeg het bijhuis in Mazenzele op te heffen. Dit werd toegestaan op voorwaarde dat twee Zusters in de school werkzaam zouden blijven. Maar ook daaraan kwam een einde.

Heden en toekomst

Waaraan, dankzij de inzet van velen, geen einde kwam is aan de bloei van de school.

Op het materiële vlak werd veel gerealiseerd : de speelplaats werd heraangelegd, enkele oude gebouwtjes verdwenen, het terrein vóór de school kreeg een heel ander kleed een binnenkort komt er vooraan een nieuwe afsluiting. Verder werd het dak van de school vernieuwd, de kelder werd waterdicht gemaakt en een nieuwe verwarmingsketel werd geïnstalleerd. Achteraan werden de ramen vernieuwd.

Voorwaar een hele waslijst!

Wat daarbij zeker moet vermeld worden is dat de plannen voor een grondige verbouwing van de huidige lokalen ter goedkeuring bij de bevoegde instanties zijn ingediend. Wat ons daarbij vertrouwen en zekerheid geeft is dat we alle terreinen in erfpacht hebben of onze eigendom zijn.